NeoTrans

"Sikre best mulig kvalitet på transport av nyfødte"

Om NeoTrans

NeoTrans er et forskningsprogram som har som overordnet mål å sikre best mulig kvalitet på transport av kritisk syke. Det er ofte behov for å flytte nyfødte mellom sykehus for at de skal kunne få avansert behandling på riktig nivå. Disse transportene kan være utfordrende, og det er viktig at de blir gjennomført så skånsomt som mulig og med riktig kompetanse.

NeoTrans er en satsning i samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitet i Oslo. I tillegg til medisinsk forskning er innovasjon og forskning på kompetanse en del av satsningen.

Har du ideer, forslag til prosjekter, eller ønsker du å jobbe med oss, er det bare å ta kontakt.