NeoTemp

Om NeoTemp

NEOTEMP er et prosjekt der vi gjennom en konsensusprosess har som formål å lage forsøker en mal (template) for hvilke parametere som bør inngå rundt transport av nyfødte.  Dette anses å være et viktig grunnlag for videre forsknings- og kvalitetsforbedring av nyfødttransporter.

Prosessen med å lage en «template» består av flere trinn og inkluderer eksperter på flere tilgrensende fagfelt. Selve konsensuskonferansen erplanlagt i Oslo i mars 2022.