Kurs

Transport av nyfødte

NeoTrans-programmet samarbeider tett med Luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Denne avdelingen som har sin base på Lørenskog litt utenfor Oslo, arrangerer flere kurs knyttet til transport av nyfødte.