Til helsepersonell

Pasienten min er inkludert i ProNeo. Hva skal jeg gjøre?

God registrering av data før, under og etter transport er svært viktig for å besvare spørsmålene i denne studien. Det meste av data hentes ut elektronisk, men noe må registreres manuelt.

Vi er veldig takknemlige for at klinikere som kjenner pasienten hjelper oss med dette.

For deg som helsepersonell på sykehus vil dette i praksis innebære å fylle ut Apnéregistreringsskjemaet (se under) før transport, og i 24 timer etter transport. Noen fra studiegruppen vil ta direkte kontakt for å følge opp registreringen der det er nødvendig. Vi vil også ta kontakt 3 og 7 dager etter transport, for å få noen flere opplysninger om hvordan det går med barnet.

Studien er samtykkebasert, og godkjent av REK Øst med referansenummer 219234

Hvordan fylle ut apnèregistrering skjema

I denne studien har vi definert apné som en pustestopp med påfølgende metningsfall under 85% og samtidig bradykardi under 100. Alle tilfeller av apnéer ønsker vi at registreres på skjemaet med tidspunkt, omtrentlig varighet, og eventuelt hvilke tiltak som ble gjort.

Vi ber om din beste skjønnsmessige vurdering, og er klar over at dette kan være variasjoner mellom ulike personer og institusjoner.

Ta gjerne kontakt med oss på studietelefonen: 91 911 823 hvis noe er uklart.

Hold musepekeren over spørsmålstegnene for å se forklaringer.

Pasienten min er inkludert i ProNeo. Hva skal jeg gjøre?

God registrering av data før, under og etter transport er svært viktig for å besvare spørsmålene i denne studien. Det meste av data hentes ut elektronisk, men noe må registreres manuelt.

Vi er veldig takknemlige for at klinikere som kjenner pasienten hjelper oss med dette.

For deg som helsepersonell på sykehus vil dette i praksis innebære å fylle ut Apnéregistreringsskjemaet (se under) før transport, og i 24 timer etter transport. Noen fra studiegruppen vil ta direkte kontakt for å følge opp registreringen der det er nødvendig. Vi vil også ta kontakt 3 og 7 dager etter transport, for å få noen flere opplysninger om hvordan det går med barnet.

Studien er samtykkebasert, og godkjent av REK Øst med referansenummer 219234

Hvordan fylle ut apnèregistrering skjema

I denne studien har vi definert apné som en pustestopp med påfølgende metningsfall under 85% og samtidig bradykardi under 100. Alle tilfeller av apnéer ønsker vi at registreres på skjemaet med tidspunkt, omtrentlig varighet, og eventuelt hvilke tiltak som ble gjort.

Vi ber om din beste skjønnsmessige vurdering, og er klar over at dette kan være variasjoner mellom ulike personer og institusjoner.

Ta gjerne kontakt med oss på studietelefonen: 91 911 823 hvis noe er uklart.

Apnèregistrering skjema

Utdrag fra skjema med forklaringer

For avleverende sykehus bør registreringen starte mer enn 24 timer før transporten er planlagt gjennomført.

For mottakende sykehus starter registrering når barnet ankommer avdelingen.

Hvis registreringen fortsetter på et nytt ark, skal denne stå åpen. På det siste arket settes tidspunktet hvor man avslutter registreringen.

 

La dette stå åpent. Fylles ut av studieledelsen i etterkant.

Hvis det er flere sider er det viktig at sideantallet skrives inn her.

Sett kryss for hvilket tiltak som settes i forbindelse med en apnae. Kryss av for “ingen” dersom det er tilfellet.

Det er vanskelig å si sikkert hva som er årsak til en apnaeepisode. Her er vi ute etter en kvalifisert gjetning.