Innovasjon

Optimalisering

Neotrans-programmet har som formål å gjøre transporten av nyfødte så optimal som mulig. Her ligger det et betydelig potensial i teknisk innovasjon. Stiftelsen norsk luftambulanse har en egen utviklingsseksjon I Lommedalen i Bærum som vi samarbeider med. Basert på funnene vi gjør i de klinisk rettede studiene, vil vi kunne spisse innovasjonsprosjektene i en retning som kommer de minste pasientene til gode.