Jeg ønsker å trekke mitt barn fra studien

Trekke samtykke til deltakelse

Foreldre eller foresatte står helt fritt til å på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket til deltakelse i studien. Det forventes ikke at det oppgis noen spesifikk grunn. Fyll ut telefonnummer eller e-post, så kontakter vi deg så raskt som mulig.