NeoStress

"Hvordan påvirker transporten behandlingsforløpet til nyfødte?"

Om NeoStress

Barn som er født for tidlig eller som gjennomgår kritisk sykdom i nyfødtperioden vil noen ganger ha behov for å bli transportert mellom sykehus. Barnet blir da transportert i kuvøse i helikopter, fly eller veiambulanse. Disse skjøre små pasientene har ofte et komplisert sykdomsbilde, og transport av disse barna representerer derfor noen av de mest utfordrende transportene helsepersonell utfører.

NeoStress er en observasjonsstudie der vi ønsker å kartlegge hvordan nyfødte blir påvirket av ulike miljøfaktorer som vibrasjon, støy og temperatur under transport. Vi måler responsen på barnet ved å måle stresshormoner i spyttet og å følge forskjellige fysiologiske parametere underveis. Ingen av målemetodene er ubehagelige eller innebærer noen form for risiko.  

Pasienter er inkludert i studien til nå

Kontaktinformasjon NeoStress

Studietelefon: 91 911 823

Prosjektleder: Fridtjof Heyerdahl
E-post: fridtjof.heyerdahl@medisin.uio.no

Stipendiat: Tone Solvik-Olsen
E-post: tone.solvik-olsen@norskluftambulanse.no