ProNeo

"Hvordan påvirker transporten behandlingsforløpet til nyfødte?"

Om ProNeo

For tidlig fødte barn, eller nyfødte som av en annen grunn har behov for helsehjelp, vil ofte ha behov for å bli transportert mellom sykehus. Disse skjøre små barna har ofte et komplisert sykdomsbilde, og er derfor blant de mest utfordrende transportoppdragene helsepersonell utfører.

Vi vet at barna påvirkes av transport i denne fasen, men på hvilken måte, og hvordan vi kan redusere påkjenningen har vi fortsatt for lite kunnskap om.

PRONEO er en obseravsjonsstudie. Det vil si at vi ikke behandler pasienten annerledes enn ellers, men vi samler en stor mengde data om pasienten før og etter transporten. I tillegg registrerer vi nøye hvordan barnet har det hele veien under transport, og hvordan det påvirkes av ytre faktorer.

Studien er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Oslo.